023 550 661 Vukovarska 10 F, 23000 Zadar

Potražite na našoj stranici

Dr Anamarija MrđenDoc. dr.sc. Anamarija Mrđen diplomirala je na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu 1987.g. Radi u Općoj bolnici Zadar, 1995 godine stiče znanstveno zvanje magistra znanosti iz područja neurologije. U klinici za neurologiju KBC Rebro osposobljava se za samostalan rad u Neurofiziološkom laboratoriju kao i za rad na području epileptologije. Provodi edukaciju iz elektromioneurografije 2002.g. u KBC ” Sestre milosrednice ” u Refrentnom centru za neurovaskularne poremećaje stječe znanja i vještine iz područja neurosonologije. Doktorsku disertaciju brani na Sveučilištu Jurja Strossmayera u Osijeku. Na Medicinskom fakultetu predaje neurološku propedeutiku. Aktivno sudjeluje na edukacijskim tečajevima iz područja epileptologije, dijabetične polineuropatije, recentnih smjernica u liječenju cerebrovaskularnih bolesti, najnovijih smjernica u liječenju demijelinizirajućih bolesti. Radi na poslovima i zadacima šefa Službe za Neurologiju i kliničku neurofiziologiju.

U prosincu 2013.g stječe naziv docenta. Organizator je međunarodnog tečaja neurosonologije u kojem polaznici dobivaju certifikate s međunarodnim priznanjem.